SZKOLENIA

Organizacja kursów i szkoleń, konferencji specjalistycznych

WARSZTATY

Organizacja wydarzeń lekcji warsztatów otwartych, kursów zawodowych

WSPARCIE

Udział w kampaniach medialnych propagujących holistyczny model profilaktyki zdrowotnej​

NASZA MISJA

  • Propagowanie różnych tradycji i rodzajów jogi jako skutecznych metod utrzymania ciała i umysłu w zdrowiu
  • Propagowanie holistycznych systemów medycznych w profilaktyce zdrowotnej
  • Propagowanie rozwiązań opartych na synergii łączeniu tradycyjnych systemów leczniczych z osiągnięciami nowoczesnej medycyny.
  • Łączenie starożytnej tradycyjnej wiedzy z najnowszymi odkryciami z zakresu fizyki psychologii biologii i medycyny.

NASZE CELE

Upowszechnienie
wiedzy

Upowszechnienie wiedzy o tradycyjnych systemach dbanie o higienę ciała i umysłu.

Edukacja
kadr

Specjalistyczne kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania techniki jogi oraz ogólne kształcenie w zakresie posługiwania się innymi holistycznymi technikami profilaktyki zdrowotnej.

Kodyfikacja
spójnego systemu

Stworzenie kodyfikacji wspólnego systemu holistycznej profilaktyki zdrowotnej. Wyodrębnienie i połączenie w spójną całość najbardziej wartościowych elementów starożytnych i nowoczesnych systemów profilaktyki zdrowia ciała i umysłu.

DZIAŁANIA