SZKOLENIA

Organizacja kursów i szkoleń, konferencji specjalistycznych

WARSZTATY

Organizacja wydarzeń lekcji warsztatów otwartych, kursów zawodowych

WSPARCIE

Udział w kampaniach medialnych propagujących holistyczny model profilaktyki zdrowotnej​

NASZA MISJA

NASZE CELE

Upowszechnienie
wiedzy

Upowszechnienie wiedzy o tradycyjnych systemach dbanie o higienę ciała i umysłu.

Edukacja
kadr

Specjalistyczne kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania techniki jogi oraz ogólne kształcenie w zakresie posługiwania się innymi holistycznymi technikami profilaktyki zdrowotnej.

Kodyfikacja
spójnego systemu

Stworzenie kodyfikacji wspólnego systemu holistycznej profilaktyki zdrowotnej. Wyodrębnienie i połączenie w spójną całość najbardziej wartościowych elementów starożytnych i nowoczesnych systemów profilaktyki zdrowia ciała i umysłu.

DZIAŁANIA

KURSY NAUCZYCIELSKIE

Kurs przygotowujący do egzaminu kompetencyjnego na Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej. 37 godzin zajęć jogi on-line 25 – półtoragodzinnych lekcji, konsultacje i korekty on-line 48 godzin praktyki własnej z superwizją on-line

Przeznaczony jest dla osób o dojrzałej i zaawansowanej praktyce własnej, co zostanie zweryfikowane podczas egzaminu kompetencyjnego. Kurs obejmuje 300 godzin teorii i praktyki.

Specjalistyczny Kurs Rozwijający, którego założeniem jest doskonalenie warsztatu nauczycielskiego, wymiana informacji i doświadczeń a także aktualizacja wiedzy i umiejętności